O firmie, biuro podró?y Travel-PointIstniejemy na rynku od 2008 roku, w chwili obecnej posiadamy 15 placówek na terenie ca?ej Polski

Travel-Point zajmuje si? doradztwem, konsultacj? i po?rednictwem w sprzeda?y wycieczek zagranicznych, biletów lotniczych i autokarowych. Dzi?ki wspó?pracy ze znanymi biurami podró?y jeste?my w stanie spe?ni? oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych klientów. W naszej ofercie posiadamy produkty tylko sprawdzonych touroperatorów, posiadaj?cych niezb?dne licencje i zezwolenia.

W zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy powsta?o Internetowe Centrum Rezerwacji Turystycznej.

Do firmy nale?? serwisy spe?niaj?ce konkretne oczekiwania naszych klientów:    

 logo Travel-Point            Oferty najlepszych biur podró?y

                                                                      

  logo Busticket          Sprzeda? biletów autokarowych do ponad 600 miast Europy

 

 logo bilety lotnicze Sprzeda? biletów lotniczych wszystkich przewo?ników

 

 

 

Oferujemy tak?e sprzeda? bonów turystycznych dla firm i klientów indywidualnych. Bony turystyczne s? atrakcyjn? form? premiowania pracowników, kontrahentów, jak równie? stanowi? idealny prezent dla najbli?szych (wi?cej).
 
 
 
 
Dane firmy:
 
INTERNETOWE CENTRUM REZERWACJI TURYSTYCZNEJ
 
NIP: 588-203-96-32
REGON: 220854884
WPIS DO EDG m. RUMIA: nr 12400
 
Numer rachunku bankowego
Nordea Bank Polska
21 1440 1055 0000 0000 1069 8014

Partnerzy:
Projektowane stron www

hotele pozycjonowanie APOGEUM