Zobacz te?:

 Turcja, Maroko, Tunezja, Grecja, Egipt

 


 

Egipt

 

 
Co warto wiedziec o Egipcie? 
          
1. Historia.                                                                                                 
 
2. Geografia. 

 
3. Pogoda. 
 
4. J?zyk urz?dowy.

 
5. Religia i kultura.

6. Waluta.
 
Walut? obowi?zuj?c? w Egipcie jest Funt Egipski (LE), dzieli si? on na 100 piastrów, 1 funt egipski to oko?o 0,4 z?. Do Egiptu najpraktyczniej jest zabra? dolary i wymienia? na funty egipskie w tamtejszych kantorach.

7. Kuchnia.

Jest inspirowana kuchni? tureck? i arabsk? oraz kuchni? krajów ?ródziemnomorskich. W Egipicie nie podaje si? wieprzowiny, dlatego serwowane s? dania wy??cznie z drobiu i wo?owiny. Z przypraw najcz??ciej u?ywa si?: kminku, kurkumy, kolendry, imbiru, sezamu, go?dzików, pietruszki oraz mi?ty.

8. Co warto zabrac ze sob??

Z uwagi na panuj?ce w Egipcie upa?y, szczególnie w miesi?cach letnich nale?y ze sob? zabra? przewiewne, cienkie ubrania , wykonane najlepiej z bawe?ny,oraz koniecznie okrycie g?owy. Poza kurortami turystycznymi nie nale?y nosi? ubra? odkrywaj?cych ramiona i kolana. Nie zapominajmy równie? o  kremach UV z wysokim fitrem.
 
9. Kiedy jechac?
 
Najcieplejszym miesi?cem jest lipiec, natomiast najch?odniejszy jest stycze?. Najbardziej sprzyjaj?c? por? na wakacje w Egipcie jest okres od listopada do lutego, kiedy nie panuj? tu tak ogromne jak latem upa?y, a klimat jest zdecydowanie bardziej sprzyjaj?cy dla europejczyków.
 
10. W jakim mie?cie zarezerwowac pobyt?
 
Najbardziej popularnymi kurortami s?: Sharm El Sheikh oraz Hurghada. Wybór zale?y tylko i wy??cznie od nas. Ka?dy z tych wspania?ych kurortów ma co? do zaoferowania turystom z ca?ego ?wiata.Z najwi?kszych kurortów w Egipcie organizowane s? wypady do najciekawszych miejsc Egiptu (Piramidy, Sfinks, Kair, Dolina Królów, Luksor, pó?wysep Synaj i wielu innych).Ka?dy z kurortów zapewnia wszelkie rozrywki o jakich mo?emy sobie zamarzy?.

11. Jaki hotel wybrac?
 
Wybór hotelu zale?y od tego jak chcemy sp?dzic nasz urlop, jakie mamy wymagania, czy jedziemy z dziecmi oraz od zasobno?ci portfela. W Egipicie kategorie hoteli zaczynaj? si? od 2* a ko?cz? na 5*.

12. Przepisy celne i wizowe.

Przy wje?dzie do Egiptu ka?dy turysta otrzymuje deklaracj? celn?, któr? nale?y dok?adnie wype?ni? i zadba? o podstemplowanie przez celnika. Wje?d?aj?c na teren Egiptu nale?y mie? wa?ny paszport przynajmniej 6 miesi?cy od daty planowanego powrotu, oraz wiz?, któr? mo?na otrzyma? indywidualnie w Ambasadzie Egipskiej lub automatycznie po przylocie na lotnisku w Egipcie. Koszt wizy to oko?o 15 USD.

13. Atrakcje turystyczne.
 
Egipt oferuje turystom liczne atrakcje. Oprócz bogatej kultury oraz licznych zabytków, mo?emy zakosztowac sportów ekstremalnych: kitesurfing, safari quadami lub jeepami, nurkowanie i wiele wiele innych.

14. Zabytki.
 
Do najs?ynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych symboli kultury i historii egipiskiej mo?na z pewno?ci? zaliczyc piramidy, a tak?e Sfinksa w Gizie. Kraj s?ynie równie? z kompleksu staro?ytnych ?wi?ty?, grobowców oraz Muzeum Egipskiego w Kairze.
 
15. Zakupy w Egipcie.

Egipscy handlarze doskonale potrafi? oszacowa? zasobno?? portfela klienta, dlatego id?c na zakupy lepiej nie zak?ada? zbyt du?o bi?uterii. Przed zakupami warto zrobi? rekonesans i zobaczy? ile kosztuje interesuj?cy nas towar u ro?nych sprzedawców, dopiero potem wybra? si? do konkretnego stoiska i negocjowa? ceny.

16. Na jakie choroby nara?eni jeste?my podczas pobytu w Egipcie?
 
Nie ma obowi?zkowych szczepie? przed wyjazdem. Uprzykrzyc pobyt mog? natomiast zaburzenia ?o??dkowe, które dopadaj? nas podczas wakacji w Egipcie nazywane s? „Zemst? Faraona”. Objawia si? ona kilkudniow? biegunk?. Jest to najcz?stsza dolegliwo?c jaka dopada turystów podczas pobytu w Egipcie.
 
Partnerzy:
Projektowane stron www

hotele